Sprzedaż internetową na stronie www.sklep-kuma.pl prowadzi firma:

 

„KUMA” Piotr Jachimski

ul. Gorzupska 20

63-714 Biadki

NIP: 778-016-07-91

REGON: 250465432

CEIDG: 6763

Tel.: +48 62 722-45-43

Tel. kom.: 601-71-01-59

Fax.: +48 62 722-45-53

e-mail: biuro@kuma.pl

e-mail dla reklamacji: biuro@kuma.pl

 

Zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

Powyższy adres jest także adresem korespondencyjnym Sprzedającego oraz adresem dla reklamacji.

Strona www.sklep-kuma.pl w dalszej części Regulaminu zwana jest Sklepem.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Produkty oferowane na stronie Sklepu są nowe i pozbawione wad fizycznych oraz prawnych.

2.Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową poprzez realizowanie zamówień, składanych przez Kupującego, w formie elektronicznej, tylko na terenie Polski. Wysyłki poza granice kraju nie są realizowane.

3.Sklep stara się, aby wszelkie dane techniczne, parametry, ceny oraz dostępności były prawdziwe, aktualne i zgodne z rzeczywistością. Sklep nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę.

4.Każdy produkt oferowany w Sklepie jest dokładnie opisany w tabeli pod zdjęciem każdego produktu, przy czym zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od oryginałów.

5.Kupując produkt Klient powinien kierować się wyłącznie parametrami technicznymi zawartymi w opisie pod zdjęciem produktu.

6.Z chwilą złożenia przez Kupującego zamówienia zatwierdza on niniejszy Regulamin oraz cenę zakupu i koszty transportu.

7.Sprzedający ma prawo do wprowadzania zmian w Sklepie w postaci zmian cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzaniu nowych towarów do oferty Sklepu. Jednakże nie ulega zmianie cena towaru, który zamówił Kupujący od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

8.Do każdego zamówienia zrealizowanego wystawiana jest faktura VAT (lub paragon), która dołączana jest zawsze do przesyłki.

9.Aby do przesyłki została dołączona faktura VAT, należy wypełnić poprawnie pola formularza danymi firmy, na którą owa faktura ma zostać wystawiona.

10.Prawami autorskimi objęte są wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów zawarte w Sklepie i mogą być wykorzystywane przez inne podmioty tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego.

11.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru rzeczywistego z oferowanym w Sklepie Kupujący powinien bezzwłocznie poinformować o tym Sprzedającego telefonicznie bądź e-mailowo.

12.Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest w języku polskim zgodnie z prawem polskim.

 

 

ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie można złożyć bezpośrednio po wybraniu produktu lub po uprzednim bezpłatnym zarejestrowaniu się Kupującego w systemie sprzedaży Sklepu. Rejestracja pozwala na późniejsze zakupy bez ponownego uzupełniania danych Kupującego. W tym przypadku Kupujący otrzymuje własny login oraz hasło umożliwiające logowanie do Sklepu oraz składanie zamówień.

2.Kupujący zobowiązany jest podać w formularzu rejestracji prawdziwe informacje, gdyż nieprawdziwe dane skutkować będą tym, że zamówienie nie zostanie zrealizowane.

3.Kupujący zamawia towar poprzez dodanie go do koszyka, wypełnienie formularzy danymi, zaakceptowanie formy płatności oraz zatwierdzenie zamówienia.

4.Jeżeli zamówienie zostanie złożone, Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail wiadomość z informacją na temat zamówionych towarów oraz warunków realizacji (cena, koszt, termin dostawy oraz formę płatności).

5.W e-mailu zwrotnym należy kliknąć w link potwierdzający zamówienie, aby zostało ono zrealizowane. W przypadku nie wykonania tej czynności zamówienie zostanie anulowane.

6.Sprzedający ma prawo do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia lub uzgodnienia szczegółów.

7.Potwierdzenie zamówienia wiąże się z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

8.Sprzedający ma prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru, w przypadku wystąpienia błędów w Sklepie lub z powodu innych przyczyn.

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia realizowane są według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, do momentu wyczerpania zapasów magazynowych.

2.Realizacja zamówień następuje wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, firmy kurierskiej RABEN oraz Poczty Polskiej. Istnieje także możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy, za który nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata.

3.Przy zamówieniu płatnym przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia.

4.Przy zamówieniach płatnych przelewem (przelew tradycyjny oraz platnosci.pl) realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia złożenia zamówienia  e-mailem oraz po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego należności za zamówiony towar.

5.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, z powodu przyczyn spowodowanych przez firmę kurierską DHL, firmę kurierską RABEN, Pocztę Polską oraz z powodu podania błędnych danych Kupującego w formularzu zamówienia.

6.Sprzedający ma prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy posiada wątpliwości, co do autentyczności danych podanych przez Kupującego przy rejestracji oraz gdy wątpliwości tych nie da się rozwiązać poprzez kontakt telefoniczny bądź elektroniczny.

7.Formularze zamówień, które zostaną niepełnie lub błędnie wypełnione zostaną anulowane.

8.Kupujący może anulować zamówienie tylko poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

 

 

FORMY PŁATNOŚCI

1.Regulacja należności za zakupiony towar może nastąpić przy odbiorze (pobranie), poprzez płatność w systemie PayPal oraz platnosci.pl lub przelewem dokonując wpłaty na konto Sprzedającego:

Bank Zachodni WBK 62 1090 1128 0000 0000 1201 6936

2.Przy złożeniu zamówienia płatnego pobraniem przy odbiorze realizacja zamówienia następuje po dokładnej weryfikacji Kupującego.

3.Przy złożeniu zamówienia płatnego przelewem realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 

 

CENY TOWARÓW

1.Ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%) i wyrażone są w złotych polskich.

2.Cena każdego towaru oferowanego w Sklepie jest wiążąca z chwilą wysłania potwierdzenia złożonego zamówienia.

3.Koszty transportu nie są wliczane do cen towarów występujących w Sklepie. Koszty te doliczane są podczas składania zamówienia i wyszczególniane Kupującemu.

4.Sprzedający ma prawo do zmiany cen oraz nazw towarów znajdujących się w Sklepie bez podania przyczyny. Jednakże nie ulega zmianie cena towaru, który zamówił Kupujący od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.

 

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w dni powszednie.

2.W przypadku złożenia zamówienia w przeddzień świąt lub weekendów do godz. 12:00 przesyłki realizowane są tego samego dnia. Jeżeli zamówienia złożone zostaną w godzinach późniejszych przesyłki realizowane są następnego dnia roboczego.

3.Wysyłka zamówienia następuje do maksymalnie 3 dni roboczych pod warunkiem pełnej dostępności towaru na magazynie oraz zgodności i poprawności danych Kupującego wskazanych w zamówieniu. Termin realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas przesyłki właściwy dla firmy kurierskiej DHL, firmy kurierskiej RABEN oraz Poczty Polskiej. W przypadku, np. niedostępności zamówionego towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną o fakcie, iż wysyłka nie będzie mogła zostać zrealizowana częściowo lub w całości w podanym terminie. Kupujący ma wtedy prawo do podjęcia decyzji o częściowej realizacji zamówienia, wysyłki całości towaru w terminie późniejszym lub anulowaniu całości zamówienia.

4.Każdorazowo Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaksięgowaniu należności oraz o wysyłce towaru wraz z podaniem nr listu przewozowego i nazwy firmy kurierskiej obsługującej daną przesyłkę.

5.Sprzedający nie ma wpływu na dostarczenie przesyłki w konkretnych godzinach.

6.Firma kurierska ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w terminie zgodnym z umową podpisaną ze Sprzedającym. Standardowo jest to jeden lub dwa dni robocze.

 

 

WYSYŁKA I DOSTAWA TOWARU

1.Koszty przesyłki wyliczane są indywidulanie do każdego zamówienia oddzielnie. Kupujący ponosi koszty transportu w przypadku zamówienia towarów poniżej kwoty 500,00 zł./brutto. Od kwoty 500,00 zł./brutto wzwyż koszty transportu pokrywa Sprzedający. W przypadku zakupu więcej niż jednego towaru Kupujący pokrywa koszty przesyłki tylko jeden raz.

2.Należy pokwitować kurierowi odbiór przesyłki oraz zapłacić pobranie, jeśli taka forma została wybrana podczas składania zamówienia, przed jej otwarciem.

3.Przy odbiorze należy koniecznie sprawdzić zawartość przesyłki przy kurierze. W szczególności należy sprawdzić, czy taśmy pakowe nie zostały rozerwane oraz czy opakowanie nie uległo zniszczeniu w transporcie.

4.W przypadku stwierdzenia, że paczka jest uszkodzona lub była otwierana Kupujący ma obowiązek spisać z Kurierem protokół odbioru. Jeżeli owy protokół nie zostanie spisany, Sprzedający oraz firma kurierska nie ponoszą odpowiedzialności wynikających z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.

 

 

GWARANCJA

1.Gwarancja obejmuje okres 12 m-y od daty zakupu towaru i udzielana jest na wady fabryczne.

2.Reklamacji nie podlegają przypadkowe bądź celowe uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją, a także wady, o których Kupujący został poinformowany w Sklepie, telefonicznie bądź e-mailowo oraz te, które zostały zaakceptowane przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia.

3.Wymiany uszkodzonego towaru na nowy lub zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty dokonuje się po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy za zwrócony towar jest odesłanie podpisanej kopii korekty faktury na swój koszt na adres Sprzedającego, którą to kopię Sprzedający wystawia i odsyła do Kupującego po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.Każdorazowo w przypadku reklamacji zakupionego towaru Kupujący proszony jest o bezzwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia toku dalszego postępowania.

 

 

ZWROTY, REKLAMACJE I WYMIANA TOWARU

1.Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru (odstąpienia od umowy) bez podania przyczyny i bez ponoszenie kosztów administracyjnych składając oświadczenie na piśmie drogą listowną lub elektroniczną w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, a Sprzedający ma obowiązek zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, po odliczeniu kosztów transportu.

2.Ze względu na gabaryty i wagę niektórych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka Pocztą Polską.

3.Aby dokonać zwrotu należy uprzednio skontaktować się ze Sprzedającym e-mailowo oraz przesłać towar na adres Sprzedającego: KUMA Piotr Jachimski; ul. Gorzupska 20; 63-714 Biadki.

4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający ma obowiązek zwrócić pieniądze za towar w terminie do 14 dni po otrzymaniu podpisanych dokumentów oraz po otrzymaniu zwróconego towaru tym samym kanałem płatności lub innych, o ile Kupujący wyraził na to zgodę i nie wiąże się to dla niego z dodatkowymi kosztami.

5.Zwrot towaru jest możliwy, gdy zakupiony towar nie był używany, nie został pocięty na mniejsze odcinki niż zakupione lub nie został uszkodzony w żaden inny sposób.

6.Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu.

7.Po otrzymaniu zwracanego/reklamowanego towaru i sprawdzeniu go Sprzedający wystawia korektę faktury, która wysyłana jest do Klienta celem podpisania. Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną czytelnie kopię korekty faktury na swój koszt na adres Sprzedającego, gdyż jest to warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy za zwrócony towar.

8.W przypadku zakupu na paragon zwrot, wymiana lub reklamacja mogą nastąpić TYLKO wtedy, gdy Kupujący posiada dowód zakupu, czyli paragon. Paragon powinien zostać odesłany razem z towarem na adres Sprzedającego. W przeciwnym wypadku zwrot, wymiana czy reklamacja nie będą rozpatrywane.

9.W przypadku uznania reklamacji Sprzedający gwarantuje zwrot wartości towaru na konto wskazane przez Klienta lub na życzenie Klienta pieniądze wysyłane są przekazem pocztowym, przy czym koszt nadania przekazu zostanie odliczony od zwracanej kwoty. Przekaz pocztowy wysyłany jest w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki od kuriera. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi.

10.Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Kupujący zobowiązany jest odesłać towar na adres Sprzedającego wraz z pisemną informacją, na jaki towar ma nastąpić wymiana. Koszty odesłania oraz ponownego wysłania towaru pokrywa Kupujący. Wymiana towaru traktowana jest jako zwrot, dlatego muszą zostać zachowane powyższe warunki określone w pkt. 2-5.

11.W przypadku niezgodności zakupionego towaru z oferowanym w Sklepie, znalezieniu wady fabrycznej lub uszkodzeniu towaru, o którym Kupujący nie był poinformowany, Kupujący  powinien bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów dalszego postępowania.

12.W przypadku stwierdzenia, że towar był używany, został pocięty lub z powodu innych przyczyn Sprzedający ma prawo do nie zwrócenia zobowiązania w całości.

13.Każdorazowo w przypadku zwrotu lub wymiany zakupionego towaru Kupujący proszony jest o bezzwłoczny kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu ustalenia toku dalszego postępowania.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Rejestracja w Sklepie lub złożenie zamówienia jednoznacznie związane jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie zależnym od celu rejestracji.

2. Administrator danych osobowych

„KUMA” Piotr Jachimski

ul. Gorzupska 20

63-714 Biadki

NIP: 778-016-07-91

REGON: 250465432

3. Sposób przetwarzania

Przetwarzanie danych odbywać się będzie w systemach informatycznych KUMA Piotr Jachimski, które zabezpieczone sa zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz w wersji papierowej.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, nr telefonu, ew. nr rejestracyjny pojazdu; jako dane wskazane dla KUMA Piotr Jachimski. jako dane dla wykonywania umowy sprzedaży:


a. w celu realizacji umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 

b. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

c. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

d. w celu kontaktowania się z Państwem drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską, dla realizacji umowy sprzedaży.

5.Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które
są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres trwania tej umowy a następnie przez okres do wykonania rozliczeń po zakończeniu umowy i okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. 

7.Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom i są to:

a. Podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu:

- podmioty pośredniczące w zawieranych przez nas transakcjach'

- platformy płatnicze (np. PayU, PayPal, banki)

- podwykonawcy,

- podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, informatyczne, pomoc
prawną, podatkową, rachunkową;


b. Inni administratorzy danych, przetwarzający dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, w szczególności:


- inne strony transakcji,

- firmy spedycyjne, przewoźnicy lub kurierzy,

- agencje celne,

- operatorzy pocztowi,

- ubezpieczyciele,

- banki,

- organy publiczne, urzędy państwowe,

- sądy, komornicy,

- biura informacji gospodarczej.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych (do innego administratora lub do Państwa – w zakresie określonym w art. 20 RODO);


Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek:
- przesyłając e-mail na adres: biuro@kuma.pl lub
- przesyłając list za pośrednictwem podmiotu pocztowego lub kurierskiego na adres:
KUMA Piotr Jachimski, ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki


Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam na Państwa uwierzytelnienie.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. 

9.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie od 25.05.2018r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

10.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale było i jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży.

11.Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli Państwa dane przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

12.Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Państwa dane osobowe ze względu na zamawiane w firmach zewnętrznych usługi transportowe w szczególnych przypadkach mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13.W przypadku złożenia zamówienia z wykorzystaniem cudzych lub nieprawdziwych danych osobowych lub próby posłużenia się cudzą kartą bankową podejmowane są interwencje w zakresie zapobiegania nadużyciom, gdyż Sprzedający współdziała z organami ścigania w zakresie zapobiegania nadużyciom i przestępstwom internetowym.

 

SPRAWY SPORNE

1.Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do owych procedur.

2.Spory pomiędzy Kupującym a Sprzedającym nie muszą zawsze kończyć się rozprawą w Sądzie, lecz mogą być rozstrzygnięte w drodze mediacji, gdzie strona trzecia, którą jest mediator lub arbiter pomaga w osiągnięciu porozumienia bez konieczności angażowania wymiary sprawiedliwości.

 

„Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.” Polityka prywatności

Zamknij